Vi har bedrivit uppfödning av Golden Retriever sedan 1993. Målet med vår uppfödning är aktiva hundar för jakt och bruks ändamål.

Kenneln
Kennelnamnet Ippika´s inregistrerades 1993. Sedan dess har 28 valpkullar fötts upp under namnet Ippika´s under 30 år. Tyngden har legat på att avla fram friska och sunda hundar med en stabil mentalitet.
parningar
En av de viktigaste sakerna innan man skaffar hund är att tänka igenom hur hundens vardag kommer att bli. En hund är ett flockdjur vilket bl.a. innebär att den behöver sällskap en stor del av dygnet.
Nyheter
  Vi väntar löp i skiftet juni/juli Ippika´s Prosecco  https://hundar.skk.se/hunddata/Hund.aspx?hundid=3395510 ska paras med House of Bellas Terzhagi https://retriever.pedigreedatabaseonline.com/en/House-of-Bella-s-Terzaghi/pedigree/36359/i Ippika´s Prosecco Registration: SE 47559/2019 Hip clearance : B/B Elbow clearance: 0/0 prcd-PRA status: Clear PRA 1 status: Carrier PRA 2 status: Clear Ögon: Free Ichtyosis status: Carrier Prosecco/Lillie has a very high desire to work /… View Article