Vi har bedrivit uppfödning av Golden Retriever sedan 1993. Målet med vår uppfödning är aktiva hundar för jakt och bruks ändamål.

Kenneln
Kennelnamnet Ippika´s inregistrerades 1993. Sedan dess har 28 valpkullar fötts upp under namnet Ippika´s under 30 år. Tyngden har legat på att avla fram friska och sunda hundar med en stabil mentalitet.
parningar
En av de viktigaste sakerna innan man skaffar hund är att tänka igenom hur hundens vardag kommer att bli. En hund är ett flockdjur vilket bl.a. innebär att den behöver sällskap en stor del av dygnet.
Nyheter
Vi väntar på att Ippika’s Chatanika River, Rie, ska börja löpa i maj och paras  i början på juni . Förhoppningsvis kommer vi att kunna se fram emot en valpkull i början på augusti med pappa TJH Indragårdens Twix. Se mer information under planerade parningar.