Vi har bedrivit uppfödning av Golden Retriever sedan 1993. Målet med vår uppfödning är aktiva hundar för jakt och bruks ändamål.

Kenneln
Kennelnamnet Ippika´s inregistrerades 1993. Sedan dess har 19 valpkullar, 118 valpar, fötts upp under namnet Ippika´s under 20 år. Tyngden har legat på att avla fram friska och sunda hundar med en stabil mentalitet.
parningar
En av de viktigaste sakerna innan man skaffar hund är att tänka igenom hur hundens vardag kommer att bli. En hund är ett flockdjur vilket bl.a. innebär att den behöver sällskap en stor del av dygnet.
Nyheter
19/9-20 Vi planerar att para Selma ” Ippika´s Schumachers Rosmarin” med Cawood Bailey vid nästa löp, troligtvis i okt. För mer info om hundarna se under planerade parningar. Valparna säljs i första hand till dig som är intresserad av apportering, jaktprov och praktisk jakt.