Vi har bedrivit uppfödning av Golden Retriever sedan 1993. Målet med vår uppfödning är aktiva hundar för jakt och bruks ändamål.

Kenneln
Kennelnamnet Ippika´s inregistrerades 1993. Sedan dess har 19 valpkullar, 118 valpar, fötts upp under namnet Ippika´s under 20 år. Tyngden har legat på att avla fram friska och sunda hundar med en stabil mentalitet.
parningar
En av de viktigaste sakerna innan man skaffar hund är att tänka igenom hur hundens vardag kommer att bli. En hund är ett flockdjur vilket bl.a. innebär att den behöver sällskap en stor del av dygnet.
Nyheter
Vi planerar att para Selma ”Ippika´s Schumachers Rosmarin” vid nästa löp våren 2019 med en dansk jättefin hane. Cawood Chianti ”Banjo” Hd: A/A Ed: 0/0 Ögon: u.a prcd-PRA status: Clear PRA1 status: Clear PRA2 status: Clear Ichthyosis status: Clear DM status: Clear C prøve 2 X 1 præmie beg. Kl. og 2 gange bedste hund… View Article