Avelsmål

Avelsmål

Vårt avelsarbetet har ett tydligt mål; att föda upp friska hundar med en stark och sund mentalitet samt mycket goda jaktliga/arbetsegenskaper.

Hundarna ska kunna användas till jakt, apportering, olika bruksgrenar samt andra hundsporter som kräver stor arbetslust.

Med stark och sund mentalitet syftar vi på att hundarna ska var miljöstarka, orädda och nyfikna. En sådan hund är trygg och klarar det mesta i dagens samhälle samt i det/arbete el den/sport som vi önskar utöva med vår hund.

För att nå dessa mål så mental beskriver, gör vi MH, med alla våra kullar. Genom att utvärdera varje kulls MH så får vi viss vägledning om huruvida vi når upp till våra avelsmål avseende hundarnas mentala styrkor och svagheter.

När vi väljer de tikar som ska gå i avel lägger vi stor vikt vid att dom ska apportera spontant, hantera vilt på ett lämpligt sätt, vara samarbetsvilliga och ha stor arbetslust.

Hälsa

Som valpköpare hos oss så skriver du på en överenskommelse om att du lovar att röntga höfter och armbågar samt ögonlysa din hund. Alla bjuds in till MH med hela kullen har man inte möjlighet att komma så bokar man upp ett själv. Vi har fantastiskt stark statistik på friska höfter och armbågar som ligger lång under rasens genomsnitt som ligger på Hd ca 22% och Ed ca 15%. Våra siffror är på Hd 7,5% Ed 4%, exporter inräknade.

Redigering med nya inlägg pågår